Werkwijze

Nadat u een afspraak heeft gemaakt, vindt er een oriënterend gesprek plaats, waarin u uw ideeën kenbaar kunt maken. Samen wordt er dan gekeken naar de mogelijkheden en kunnen we, daar waar nodig is, adviseren en eventueel aanvullen.

Als er vergunningaanvragen aan te pas komen kunnen, deze door ons worden verzorgd. Hierna ontvangt u een vrijblijvende offerte. Als er overeenstemming wordt bereikt zal er een planning gemaakt worden voor de start van de uit te voeren werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden zullen wij voorzieningen treffen om overlast zoveel mogelijk te beperken zoals, het plaatsen van een stofwand bij uitbreiding van woonruimte.

Bij onvoldoende ruimte op eigen terrein zullen bouwmaterialen in fases geleverd worden, dit om overlast voor buren en omwonenden tot een minimum te beperken.

Gedurende de bouwwerkzaamheden blijven wij in overleg met u, om eventuele wijzigingen zoals, bijvoorbeeld aansluitpunten van elektra nog te kunnen wijzigen.

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.